MediMindCare

MediMindCare

  info@medimindcare.com   6976819506

Όροι Χρήσης

Το site www.medimindcare.com είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα που διαθέτει στην Ελληνική αγορά καινοτόμα μόρια, που χαρακτηρίζονται από ευρύ επιστημονικό και κλινικό υπόβαθρο και εντάσσονται στην κατηγορία των Pharmacotherapy from natural molecules.

Με την πρόσβαση, περιήγηση, εγγραφή ή/και χρήση του site για την ενημέρωση ή/και την αγορά προϊόντων που διατίθενται μέσω του www.medimindcare.com, δηλώνετε ότι έχετε κατανοήσει πλήρως τους παρόντες Όρους Χρήσης και τους αποδέχεστε ανεπιφύλακτα:

Είναι απαραίτητο από τους χρήστες του site να εγγραφούν στην υπηρεσία για να μπορέσουν να προχωρήσουν στην αγορά προϊόντων από το www.medimindcare.com. Με την εγγραφή τους, έχουν αποκλειστική πρόσβαση στις πληροφορίες του λογαριασμού τους και στο ιστορικό των παραγγελιών τους. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί με οποιοδήποτε τρόπο ότι το Μέλος δήλωσε ψευδή ή εσφαλμένα στοιχεία κατά την εγγραφή του, το www.medimindcare.com διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την ολοκλήρωση της εγγραφής του, να διαγράψει το λογαριασμό του ή/και να ακυρώσει την παραγγελία του. Η πρόσβαση στο λογαριασμό μέλους προϋποθέτει τη χρήση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και του προσωπικού κωδικού πρόσβασης (password), που δηλώνει το Μέλος στο www.medimindcare.com κατά την εγγραφή του. Σε περίπτωση που τα μέλη εντοπίσουν μη εξουσιοδοτημένη χρήση των στοιχείων τους, οφείλουν να ενημερώσουν άμεσα το www.medimindcare.com με την αποστολή σχετικού μηνύματος στην ηλ. διεύθυνση info@medimindcare.com προκειμένου το τελευταίο να προβεί στο διαγραφή του λογαριασμού μέλους και των προσωπικών του στοιχείων. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το www.medimindcare.com δεν διατηρεί πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία πληρωμής των μελών του.

Το www.medimindcare.com διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες Όρους Χρήσης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση, ενημερώνοντας ταυτόχρονα το παρόν κείμενο για κάθε αλλαγή ή προσθήκη. Κάθε μέλος/πελάτης χρησιμοποιεί το www.medimindcare.com με δική του αποκλειστικά ευθύνη, το δε περιεχόμενο του δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ότι παρέχει συμβουλή ή προτροπή άμεση ή έμμεση προς τα μέλη να προβούν στην αγορά οποιουδήποτε εκ των προϊόντων που αυτό διαθέτει. Τροποποιήσεις ηλεκτρονικών παραγγελιών γίνονται δεκτές μόνο εντός 2 ωρών από την ώρα παραγγελίας.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.medimindcare.com και τα προϊόντα που διατίθενται μέσω αυτού απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Ειδικότερα απαγορεύεται η χρήση, επίσκεψη του διαδικτυακού τόπου www.medimindcare.com ή/και παραγγελία προϊόντων μέσω αυτού από ανηλίκους. Το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για την επίσκεψη ή/και χρήση του διαδικτυακού τόπου από ανήλικους/πρόσωπα μη δικαιοπρακτικά ικανά, δεδομένου ότι δεν είναι δυνατός ο έλεγχος της ταυτότητας και της ηλικίας των επισκεπτών/μελών/πελατών του.

Το www.medimindcare.com προμηθεύεται όλα τα Προϊόντα τα οποία διατίθενται προς πώληση μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος από τις Προμηθεύτριες Εταιρείες. Το www.medimindcare.com διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση να υποστηρίζει τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος, καθώς και την πώληση των Προϊόντων μέσω αυτού.

Προκειμένου να ολοκληρώσετε την παραγγελία του προϊόντος, οφείλετε να συμπληρώσετε όλες τις πληροφορίες που σας ζητούνται στην Φόρμα Παραγγελίας, η οποία ανταποκρίνεται στο Προϊόν, που επιθυμείτε να αγοράσετε και να την υποβάλετε στο ηλεκτρονικό κατάστημα μετά τη συμπλήρωση της.

Κατά την παραλαβή της Φόρμας Παραγγελίας σας, το www.medimindcare.com σας αποστέλλει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς επιβεβαίωση λήψης της παραγγελίας σας. Ρητά συμφωνείται ότι η σύμβαση μεταξύ της και του Πελάτη συνάπτεται μόλις η Επιχείρηση επιβεβαιώσει τη λήψη της Φόρμας Παραγγελίας, με αντίστοιχο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το οποίο αποστέλλει στον Πελάτη. Το www.medimindcare.com διατηρεί το δικαίωμα να μην αποστείλει νέα παραγγελία στον πελάτη/μέλος από τη στιγμή που διαπιστωθεί οφειλόμενο ποσό από προηγούμενη παραγγελία μέχρι την οριστική εξόφληση του ποσού.

Όλα τα Προϊόντα που εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα είναι άμεσα διαθέσιμα και δύνανται να αποσταλούν εντός 1-2 εργασίμων ημερών, από την ημέρα της παραγγελίας (εφόσον η παραγγελία έχει γίνει μέχρι τις 14:00), πλην ελαχίστων εξαιρέσεων για λόγους που ανάγονται κυρίως στις Προμηθεύτριες Εταιρείες (π.χ. έλλειψη διαθεσιμότητας, εξάντληση αποθεμάτων, κατάργηση/ανάκληση παρτίδας κλπ). Για τα προϊόντα αυτά το www.medimindcare.com δεσμεύεται να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να ικανοποιήσει την παραγγελία σας το συντομότερο δυνατό. Σε περίπτωση που το προϊόν που επιθυμείτε δεν εμφανίζεται ως διαθέσιμο για αγορά μπορείτε να επικοινωνήστε μαζί μας μέσω email στο info@medimindcare.com για ενημερωθείτε για την εκ νέου διαθεσιμότητα του προϊόντος. Το www.medimindcare.com δεν παρέχει καμία εγγύηση και δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς τη διαθεσιμότητα, την ανανέωση/τροποποίηση της συσκευασίας ή την αύξηση της τιμής των προϊόντων. Στην περίπτωση της τροποποίησης της τιμής από την Προμηθεύτρια Εταιρεία, το www.medimindcare.com δύναται να τροποποιήσει την τιμή μιας προς επεξεργασία παραγγελίας και να μην την εκτελέσει σε περίπτωση που ο πελάτης αρνηθεί να λάβει τα προϊόντα με τη νέα τιμή. Σε κάθε περίπτωση, εάν δεν παραλάβετε το Προϊόν που παραγγείλατε μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος εντός τεσσάρων εργασίμων (4) ημερών από την παραγγελία, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το www.medimindcare.com στο τηλ: 6976819506, email: info@medimindcare.com. Ο χρόνος παράδοσης που συμπληρώνεται κατά τη διάρκεια της παραγγελίας είναι ενδεικτικός και σε καμία περίπτωση δεσμευτικός για την εκτέλεσή της και την την παραλαβή της. Το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται σε περιπτώσεις καθυστερημένης παράδοσης των Προϊόντων από τη μεταφορική εταιρεία στον Πελάτη. Ο Πελάτης ρητά συναινεί και αποδέχεται ότι η καθυστερημένη παράδοση ή η μη επιθυμητή ώρα παράδοσης δεν αποτελεί λόγο άρνησης παραλαβής των Προϊόντων και αποπληρωμής του οφειλόμενου στην Επιχείρηση ποσού που αφορά στη σχετική παραγγελία. Σε κάθε περίπτωση ο Πελάτης ευθύνεται να μεριμνήσει για την έγκαιρη παράδοση προϊόντων του ή την παραλαβή από αυτών από τα κατά τόπους συνεργαζόμενα πρακτορεία ταχυμεταφορών/ταχυδρομεία. Αν ασκήσει το δικαίωμα άρνησης παραλαβής ή το δέμα χαρακτηριστεί ως αζήτητο και επιστραφεί τότε ο Πελάτης οφείλει να εξοφλήσει το ποσό των μεταφορικών και του κόστους επιστροφής των προϊόντων της παραγγελίας του. Επίσης, το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται για το χρόνο παράδοσης των Προϊόντων σε περιπτώσεις απεργιών, αργιών, ακραίων καιρικών φαινομένων, καθώς και την παράδοση τους σε δυσπρόσιτες περιοχές, όπως προσδιορίζονται από τις συνεργαζόμενες με το ηλεκτρονικό κατάστημα εταιρείες ταχυμεταφορών.

Η χρήση του www.memdimindcare.com γίνεται με αποκλειστικά δικής σας ευθύνη. Η επιχείρηση καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διασφαλίσει το υψηλό επίπεδο των προϊόντων και των υπηρεσιών που προσφέρει μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η Επιχείρηση δεν εγγυάται ότι το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες, απαιτήσεις, προσδοκίες των μελών/πελατών του. Η Επιχείρηση δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν αξιώσεις (αστικής ή/και ποινικής φύσεως), καθώς και για τυχόν ζημία (θετική ή αποθετική), η οποία ενδέχεται να προκύψει για τα μέλη/πελάτες του διαδικτυακού τόπου ή για τρίτους από αιτία η οποία να έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη του ηλεκτρονικού καταστήματος ή/και την αδυναμία παροχής υπηρεσιών και πληροφοριών, που διατίθενται μέσω αυτού. Το περιεχόμενο, οι πληροφορίες και οι συμβουλές που παρέχονται από το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν αποτελούν και δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να θεωρηθούν ότι αποτελούν ιατρικές, φαρμακευτικές, ή άλλου είδους συμβουλές, ούτε υποκρύπτουν σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε τέτοια σχέση μεταξύ της Επιχείρησης και του επισκέπτη/μέλους/πελάτη ή προτροπή προς επιχείρηση ή μη συγκεκριμένων πράξεων. Η Επιχείρηση παρέχει αποκλειστικά και μόνο ενημερωτικές υπηρεσίες και σε καμία περίπτωση δεν παρακινεί στην αγορά ή/και χρήση συγκεκριμένου φαρμάκου, ουσίας, προϊόντος ή και υπηρεσίας τρίτου. Οι επισκέπτες/χρήστες/πελάτες χρησιμοποιούν τις πληροφορίες του ηλεκτρονικού καταστήματος με δική τους ευθύνη αναγνωρίζοντας ότι σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να υποκαταστήσουν την ιατρική συμβουλή, η δε χρήση των Προϊόντων και πληροφοριών που αφορούν σε θέματα υγείας θα πρέπει να γίνεται με γνώση του θεράποντος ιατρού. Ιδιαιτέρως δε η χρήση των συμπληρωμάτων διατροφής, που διατίθενται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, γίνεται αποκλειστικά και μόνο με ευθύνη των Πελατών.

To www.medimindcare.com καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διατηρείται η εμπιστευτικότητα των στοιχείων που εισάγουν οι επισκέπτες/μέλη/πελάτες στο ηλεκτρονικό κατάστημα τα οποία είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση της παραγγελίας και της αποστολής των Προϊόντων.

Οι επισκέπτες/μέλη/πελάτες ενδέχεται να κληθούν να παράσχουν εκουσίως πληροφορίες και δεδομένα που τους αφορούν προκειμένου να παραγγέλλουν Προϊόντα και να απολαμβάνουν τις προσφερόμενες υπηρεσίες του ηλεκτρονικού καταστήματος. Το ηλεκτρονικό κατάστημα συλλέγει και να επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που παρέχονται από τα υποκείμενα των δεδομένων οικειοθελώς, σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Ν. 2472/1997), για την καλύτερη εξυπηρέτηση των μελών/επισκεπτών και τη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών, κυρίως μέσω της χρήσης cookies για την αναγνώριση των μελών. Ο επισκέπτης/μέλος/πελάτης μπορεί να ρυθμίσει το browser του ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, είτε να μην επιτρέπει τη χρήση τους. Η Επιχείρηση διατηρεί αρχείο με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των επισκεπτών/μελών/πελατών και δεν τα μεταβιβάζει σε οιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο),με εξαίρεση τους εργαζόμενούς της, καθώς και στις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Τα υποκείμενα των δεδομένων, ήτοι οι επισκέπτες/μέλη/πελάτες τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των οποίων συλλέγονται από την Επιχείρηση έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα, υπό τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις της νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα: α) το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που τα αφορούν, β) το δικαίωμα αντίρρησης στην επεξεργασία των δεδομένων που τα αφορούν ή/και διαγραφής, γ) το δικαίωμα προσωρινής δικαστικής προστασίας. Η Επιχείρηση έχει λάβει όλα τα απαραίτητα τεχνολογικά και οργανωτικά μέτρα λαμβάνοντας τη στάθμη της τεχνικής και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να προστατεύσει την ασφάλεια και την εμπιστευτικότητα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγει και να αποτρέψει οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη/παράνομη χρήση/πρόσβαση. Η Επιχείρηση συλλέγει, τηρεί και επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς που έχει καθορίσει και ενημερώσει τους επισκέπτες/μέλη/πελάτες του Ηλεκτρονικού Καταστήματος και δεν κοινοποιεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε οποιοδήποτε τρίτο ή/και προστιθέντα της (υπαλλήλο, εξωτερικό συνεργάτη).

Οι επισκέπτες/μέλη/πελάτες ρητά αναγνωρίζουν και αποδέχονται το γεγονός ότι το Διαδίκτυο δεν είναι απόλυτα ασφαλές περιβάλλον, καθώς και ότι η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων ή άλλη ζημία του παραλήπτη ή τρίτων οφειλόμενο είτε σε χρήση είτε σε καθυστερημένη διαβίβαση, υποκλοπή, αλλοίωση ή μόλυνση με ιούς. Εναπόκειται αποκλειστικά στον παραλήπτη η ευθύνη για την προστασία του συστήματός του από ιούς και την αποδοχή ηλεκτρονικών μηνυμάτων. Η Επιχείρηση δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε άμεσες ή έμμεσες ζημίες που ενδέχεται να προκύψουν από τη χρήση του διαδικτυακού τόπου, τη διαβίβαση των δεδομένων, ή πιθανής παραβίασης των όρων χρήσης.

Απαγορεύεται η μεταπώληση των Προϊόντων που διατίθενται από το www.medimindcare.com.

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε όρος του παρόντος θεωρηθεί άκυρος, ο εν λόγω όρος θα θεωρηθεί μη εφαρμοστέος και δεν θα επηρεάσει το κύρος ή την εφαρμογή των λοιπών όρων.

Τα cookies μας βοηθούν να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας. Με την χρήση των υπηρεσιών μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies.